Polska
Germany


badania jakości wyrobów uciskowych BSN JOBST

Dla BSN-JOBST najważniejsze jest zadowolenie klientów. Wiemy, że klienci poszukują skutecznych, modnych i przyjaznych w użytkowaniu wyrobów uciskowych. To jest dla nas podstawą rozwoju
i punktem wyjścia naszych badań.
Dlatego od początku, w rozwój firmy angażowani są aktywnie pacjenci i lekarze. Bezpośredni udział pacjentów
przy podejmowaniu wszelkich decyzji nie tylko pomaga w podnoszeniu jakości produktów, ale również przyczynia się do zwiększenia zadowolenia ich użytkowników.
 

W celu stałego monitorowania satysfakcji klientów systematycznie prowadzone są badania marketingowe zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Wyniki tych badań są konsekwentnie wykorzystywane w procesie poprawy jakości produktów BSN-JOBST. Nowe idee związane z naszymi produktami powstają także na kongresach naukowych i przy bliskiej współpracy z wiodącymi instytucjami medycznymi oraz lekarzami z całego świata. Bliskie relacje utrzymujemy między innymi z następującymi organizacjami:
 • Union Internationale de Phlébologie (UIP) – Międzynarodowa Unia Fllebologiczna
 • Deutsche Gesellschaft für Phlebologie (DGP) – Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Flebologii
 • International Society of Lymphology (ISL) – Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Limfologii
 • Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen (GdL) – Stowarzyszenie Limfologów Niemieckojęzycznych
 • Deutsche Gesellschaft für Lymphologie (DGL) – Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Limfologii
Produkty JOBST® zawsze są zgodne z nowymi standardami medyczno-naukowymi. Wypróbowanymi metodami badawczymi stosowanymi przez BSN-JOBST są między innymi:
 • badania kliniczne sprawdzające skuteczność działania naszych produktów,
 • dyskusje grupowe oraz wywiady indywidualne w celu oceny projektu produktu
  oraz jego modyfikacji,
 • anonimowe konkursy i testy porównawcze, które zapewniają ciągły i stabilny rozwój,
 • testy użytkowania sprawdzające w praktyce prototypy produktów.